Nova godina! 2023.

Kako se sve ciklički kreće u općem postojanju, jasno je da su periode pojedinih ciklusa različite, pa smo mi ljudi nekih ciklusa jako svjesni jer je njihova perioda mjerljiva s našim ograničenim kretanjem kroz postojanje. Dok su periodi pojedinih ciklusa u općem postojanju tako veliki, da  ih mi nismo svjesno ni da postoje. Ono što…

Meditacija, prihvaćanja energije dobre namjere

Dok istražuješ svoju nutrinu, učiš osjetiti za tebe energiju dobre namjere. To ti je poznato kao pojam koji zovemo Intuicija, a koja je u tebi dokad si se rodio pa do trenutka kada su ti odrasli nametnuli život bez odgovornosti, uz savršenu poslušnost, što je preduvjet da ti dobiješ sve, a da ne činiš, spoznaješ,…

Meditacija, primam energiju dobre namjer

Dok istražuješ svoju nutrinu, učiš osjetiti za tebe energiju dobre namjere. To ti je poznato kao pojam koji zovemo Intuicija, a koja je u tebi dokad si se rodio pa do trenutka kada su ti odrasli nametnuli život bez odgovornosti, uz savršenu poslušnost, što je preduvjet da ti dobiješ sve, a da ne činiš, spoznaješ,…

Uči sve oko sebe, Istini!

Ovih dana su najdulje noći tijekom godine. Svi smo skloni zavući se u toplom krevetu i maštati o proljeću, dozivati ljeto i vjerujući u plodnu jesen, pa tako potjerati ove sumorne dane iz naših strahova od nepoznatog, kako bi sebi olakšati predrasude prema zimi. Očito je da pričam s aspekta osobe koja sada živi na…